Zdjęcia

Strona główna
Aktualności
O warsztatach
Warsztaty
Dla nauczycieli 2009
Dla nauczycieli 2008
Dla nauczycieli
Dla doradców metodycznych I
Dla doradców metodycznych II

  gridCentrum UNEP/GRID-Warszawa, ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, tel.:+48 22 8406663, 8406664, fax: +48 22 8516201

 

 

   

Warsztaty II zostały dofinansowano ze środków
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

orzel

Warsztaty 2007, 2008, 2009 dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego  

 

Witamy

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa serdecznie wita doradców metodycznych i  nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach.

Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi komputerowych i technologii informacyjnych, w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz edukacji ekologicznej. 

Edukacja interaktywna z zastosowaniem mediów elektronicznych jest nowoczesną formą edukacji. Maksymalnie zwiększa ona zaangażowanie i aktywność ucznia oraz daje mu możliwość wyboru własnych dróg poznania i rozwoju, dostosowanych do jego możliwości. Angażując wszystkie zmysły ucznia tworzy sposób uczenia podobny do procesu badawczego co poprawia skuteczność nauczania. Korzystanie z elektronicznych zasobów informacyjnych wymaga umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, technikami informacyjnymi oraz multimedialnymi. 

Polityka edukacyjna Państwa zakłada że uczeń powinien umieć

„korzystać z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystywania .... używać komputera do wzbogacania własnej wiedzy i poznawania różnych dziedzin życia .... wybierać i łączyć różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych problemów praktycznych i szkolnych, korzystać z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera .... oraz dostrzegać korzyści związane z rozwojem zastosowań komputerów”.

Powyższe warunki mogą zostać spełnione tylko wtedy, gdy uczniowie będą  skutecznie posługiwali się komputerem i w pełni wykorzystywali jego możliwości (głównie dostęp do zasobów Internetu, programy narzędziowe) podczas zajęć z różnych przedmiotów oraz dodatkowych zajęć np. w ramach realizacji programów edukacji ekologicznej. Zależy to w dużym stopniu od nauczycieli, którzy powinni być odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do prowadzenia zajęć w ramach oprogramowania edukacyjnego, elektronicznych pomocy dydaktycznych oraz nowoczesnych metod edukacyjnych.

Za pośrednictwem doradców metodycznych pragniemy podnieść kwalifikacje nauczycieli w całej Polsce w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz w zakresie edukacji ekologicznej. Stosowanie nowoczesnych technologii i metod nauczania w kształceniu uczniów zapewni zrównanie szans i niwelowanie dysproporcji w poziomie wykształcenia absolwentów szkół obszaru dużych miast i tych, z małych miejscowości oraz terenów wiejskich. Ta forma zdobywania wiedzy o otaczającym nas środowisku przyrodniczym jest szczególnie istotna dla tych środowisk, zapewniając dostęp do materiałów edukacyjnych nawet w oddalonych od metropolii zakątkach naszego kraju a dzięki temu wyrównując różnice w poziomie edukacji.

Realizacja celów projektu wpisuje się również w strategię kształtowania i budowania w Polsce społeczeństwa opartego na wiedzy. Inwestowanie w ludzi i umiejętności to działania ukierunkowane na rozwój i unowocześnienie polskiego systemu edukacji poprzez przygotowanie kadry dydaktycznej, a z jej pomocą wykształcenie w uczniach potrzebnych umiejętności.

Koordynator/kontakt:Magdalena Machinko-Nagrabecka (e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; tel.: 22 8406664 w. 106), kom. 694649799, Krajowy Koordynator Programu z ramienia Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej, członek Board of Europe and Eurasia GLOBE Country Coordinators Committee